LEARNING & DEVELOPMENT ADVIES

Learning & development advies is onze core business. Je kunt ons inschakelen wanneer je advies nodig hebt aangaande:

Innovatie op het gebied van leren, denk aan performance support, 70/20/10, blended learning, social learning.
Formuleren van een visie op leren
Formuleren van een (e-)learning strategie voor jouw organisatie
Implementatie van diverse projecten op het gebied van L&D
Bouwen van academy’s

ASSESSMENTS & COACHING

Vanuit onze achtergrond in organisatiepsychologie zijn we al jaren bezig met assessments en coaching op basis van gedragsmodellen. Omdat kwaliteit voor Pink Coat erg belangrijk is, zijn we geaccrediteerd in een viertal modellen die coaching en het geven van trainingen ondersteunen.

Insights Discovery Practitioner
MapsTell Guide
DISC expert
Oplossingsgerichte coaching

Voor coaching geldt dat Pink Coat een benadering kiest die niet adviserend, maar faciliterend is. Het gaat erom dat wij de juiste vragen stellen om ervoor te zorgen dat jij erachter komt waar je groei zit. Daarnaast gebruiken we de methodologie van oplossingsgerichte coaching die er vanuit gaat dat je moet door ontwikkelen wat goed gaat, en niet de focus moet leggen op wat er niet goed gaat.

Case Study

Onlangs hebben we een coachee mogen helpen die door middel van Insights meer inzicht in zichzelf wilde. Ze zat op een kruispunt in haar carrière en was op zoek naar sparring over haar loopbaan. Door een uitgebreide assessment met haar te doen, konden we haar een profiel geven en daarbij een uitgebreide terugkoppeling over wat dit profiel nu voor haar betekent. Voor haar werd niet alleen duidelijk waar haar sterke kanten en verbeterpunten zitten, alsook dat ze veel beter kan kiezen wat haar volgende stap in haar loopbaan is.

ONTWERPEN VAN TRAININGEN & INTERVENTIES

Trainingen en interventies ontwerpen zit ons al jaren in het bloed. Nog veel te vaak worden we gevraagd om enkel een training te ontwerpen. Dat doen we uiteraard, want het blijft een uitdaging om een programma zo vorm te geven dat het leerdoel gehaald wordt. Nog iets te vaak lopen mensen bij een training naar buiten met het gevoel “een hele leuke dag te hebben gehad”. Wij gaan een stap verder. Zorgen dat ze iets leren en er daarna verder mee aan de slag kunnen, dat is wat we willen.

Maar als je ons echt enthousiast wil zien dat zijn we als we betrokken zijn bij het ontwikkelen van trajecten, leerpaden en modules in plaats van enkel individuele trainingen. We gaan uit van het principe van 70-20-10 en zorgen ervoor dat dat mensen op zowel formele als informele wijze leren. We geloven erin dat het uiteindelijk veel meer oplevert! Ons doel? Ervoor zorgen dat het leerrendement zo hoog mogelijk is!

Case Study

MapsTell is een organisatie die gedrag door middel van landkaarten uitbeeldt. Een prachtig middel om trainingen en teams te begeleiden. Pink Coat werkt als programma manager en trainer voor MapsTell. We geven opleidingskundig advies, bouwen mee aan de leerpaden en geven ook een deel van de accreditatie trainingen voor trainers.

START-UP ADVIES & ONDERSTEUNING

Zonder dat we dat zelf nou in eerste instantie doorhadden, worden we vaak benaderd door start up organisaties. De snelle energie van een start up past enorm bij Pink Coat en daarnaast gedijen we heel goed in een omgeving waar alles nog niet volledig uitgewerkt is. Het gaat hierbij vooral om start ups in the L&D sector.

Case Study

Pink Coat is werkzaam voor een start up organisatie die een academy in de markt gaat zetten rondom een spreker. Na het publiceren van boeken en het spreken op grote evenementen is het tijd om echte leeractiviteiten in de markt te gaan zetten zoals online modules, workshops en seminars.

Let's work on your exciting new project together!