Een frisse blik op L&D, een interview met een nieuwbakken L&D’er

“Veel sprekers werken al heel lang niet meer in de praktijk en weten die praktische vragen niet altijd te beantwoorden.”

Afgelopen maanden zijn de eerste grote L&D events weer geweest na een lange periode van online events en vooral uitgestelde face2face events. In de tijd dat er geen events waren, zijn er wel weer veel L&D’ers bijgekomen. Zij werken al een tijdje in het vak en hebben nu voor het eerst op een andere manier kennis gemaakt met hun vakgebied en vakgenoten. Ik sprak een van hen laatst over die ervaring. Een frisse blik op L&D, maar ook een kritische. Ik neem jullie graag mee in ons gesprek, dat ik uiteraard alleen met toestemming heb geplaatst.

Wat is je opgevallen aan het vakgebied van L&D?
Dat L&D medewerkers veelal het werk doen zonder didactische achtergrond te hebben. Ze hebben ander werk gedaan, hebben een affiniteit voor leren en rollen zo het bak in. Daardoor is het niveau van de L&D professionals als geheel mij wel tegengevallen.

Wat is volgens jou de consequentie hiervan?
Als je geen achtergrond en kennis hebt over hoe mensen leren, dan mis je kansen. In organisaties wordt veel tijd en geld besteed aan de ontwikkeling en implementatie van trainingen en e-learnings, zonder dat ze leiden tot èchte gedragsverandering.

E-learnings hebben ook een slecht imago bij medewerkers. Ik zie dat er snel wordt gescrold en het leereffect laag is. Dat is zonde, gezien een goede e-learning met juiste werkvormen de intrinsieke motivatie van medewerker kan raken en daardoor meer kan bereiken.

Voor alle leeroplossingen geldt dat ze pas echt leiden tot gedragsverandering als je vooraf meetbaar gedrag formuleert en leerdoelen aanpast op wat je doelgroep nog moet weten, begrijpen en kunnen. En volgens mij gebeurt dat dus te weinig bij L&D afdelingen.

Net als het meten van het effect, zodat je kan bijsturen en ervan kan leren. L&D focust zicht te vaak alleen op de reactie van deelnemers, maar dat zegt niks over het rendement van leren. Het geeft vooral een vertekend beeld, omdat mensen wel blij zijn maar niet kunnen aangeven of het wel iets heeft opgeleverd.

Wat zijn uitdagingen van L&D voor jou?
• Er is vrij weinig kennis en kunde buiten het vakgebied over hoe we ons werk doen. En daardoor wordt er verwacht vanuit stakeholders dat we snel en meteen goed opleveren. Maar het kost veel meer tijd om een analyse te doen en een goed product neer te zetten. Daardoor zijn we veel tijd aan stakeholdermanagement kwijt, om die analyse te kunnen doen.

• Learning wordt niet op tijd aangehaakt bij implementaties en change. Implementatiemanagers focussen zich met name op kennis en inzicht en vergeten aandacht aan de toepassing. Ofwel, ze denken dat met implementeren je ook mensen kan laten leren, maar ze weten vaak niet hoe leren werkt.

Wat gaat er goed volgens jou?
Het gaat beter met de branding en marketing van L&D teams en organisaties zien ook dat leren keihard nodig heeft. Termen als upskilling en reskilling zorgen voor meer draagvlak van L&D en organisaties zetten leren op de agenda, maar dat zorgt helaas nog niet voor meer ruimte en tijd voor leren.

Wat is je ervaring met congressen?
Het is vaak een bijeenkomst van aanbieders van leeroplossingen, je hebt als interne L&D professional het gevoel dat mensen voornamelijk dingen aan je willen verkopen. De kennissessies die georganiseerd worden, zijn vaak nog heel globaal. L&D professionals zijn echt veel meer op zoek naar praktijkcasussen en hoe het echt gaat binnen organisaties. Veel sprekers werken al heel lang niet meer in de praktijk en weten die praktische vragen niet te beantwoorden. Terwijl je als professional wil weten: Wat kan ik hier nu mee?

Wat is je opgevallen aan congressen?
Dat iedereen het heeft over 70:20:10, leerimpact en rendement, maar dat sprekers vooral aan het zenden zijn en wat vragen beantwoorden. Je kan als spreker ook van tevoren vragen wat de verwachting is van de deelnemers en daarop in te spelen. Bovendien weten we inmiddels dat het reproduceren van kennis ervoor zorgt dat mensen beter dingen onthouden, waarom gebeurt dat niet op congressen? Tot slot is mij opgevallen dat er onderling en richting bekende sprekers in L&D niet altijd een kritische houding is. L&D professionals zijn ook vooral over elkaar heel enthousiast.

Wat vind je fijn aan congressen?

Het warme netwerk-gevoel. Netwerken heel belangrijk, je leert andere mensen kennen in jouw vakgebied. Het is heel goed mogelijk om jezelf te zijn en gewoon een praatje te maken met andere interne professionals. Soms gaat het helemaal niet over de L&D, maar dan leer je elkaar kennen en dan bouw je contacten op zonder dat het meteen inhoudelijk wordt. Ik heb wel het gevoel dat ik na zo’n gesprek iemand kan opbellen om te sparren.

Tot slot vroeg ik haar welke 3 tips ze heeft voor iedereen in ons vakgebied, zodat we samen het vakgebied beter te maken. Dit was haar antwoord:

1. Zorg dat je de kans krijgt om op tijd aangehaakt te zijn bij implementaties. Dan kan je meer van toegevoegde waarde zijn
2. Wees continu alert op de behoeftes van stakeholders. Wanneer ze willen dat je snel in actie komt, wat kan je dan doen om nu goodwill te creëren? Check daarnaast of de behoefte van de stakeholder echt klopt met de realiteit of dat het de behoefte van die ene persoon is.
3. Blijf continu de vertaling naar de praktijk maken, stem interventies af op de praktijk van de medewerkers en dan krijg je het leerrendement dat je wilt.