MapsTell sluit strategische samenwerking met Pink Coat

Samen met het netwerk van geaccrediteerde MapsTell Guides werkt MapsTell aan een Begripvolle Wereld! De producten en applicaties van MapsTell zijn ontwikkeld vanuit de visie dat ieder mens en iedere organisatie de kans moet krijgen om te groeien. Het opleiden van Guides om aan de slag te gaan met associatieve cartografie en de producten van MapsTell doet het bedrijf al sinds de start van het accreditatieprogramma in 2015 in samenwerking met Pink Coat. Waar de samenwerking tot nu toe altijd op projectbasis is gegaan, is vanaf 1 mei 2018 de samenwerking verstevigd in een strategisch partnership waarbij alle Learning & Development activiteiten aan Pink Coat worden uitbesteed. Zo kan MapsTell de focus houden op de ontwikkeling van de nieuwe producten en de kwaliteitsbeheersing van bestaande producten.

MapsTell gelooft in de kracht van visuele en deelbare informatie als alternatief voor lange en dikke rapporten. Daarom visualiseert het bedrijfsprocessen en strategie én het gedrag van medewerkers, door dit letterlijk in kaart te brengen. Met als resultaat, toegankelijke en interactieve producten die voor iedereen begrijpelijk en beschikbaar zijn!

Pink Coat is een Learning & Development adviesbureau. Het biedt advies aan op alle gebieden van opleiden, van het ontwerpen van programma’s tot aan het structureel bouwen aan academies binnen organisaties. Pink Coat heeft een lange geschiedenis met modellen zoals DISC en verzorgt ook zelf trainingen met diverse gedragsmodellen. Het was daarom een eenvoudige stap om een rol te spelen in het opleiden van de MapsTell Guides. Naast de ontwikkeling en doorontwikkeling van de huidige accreditatieprogramma’s gaat Pink Coat ook nog meer op strategisch advies een bijdrage leveren aan het opleidingsbeleid van het netwerk van MapsTell Guides.

Michel Veen van MapsTell: Met Pink Coat hebben we een strategische partner gevonden die een nieuwe impuls gaat geven aan de verdere professionalisering van ons accreditatieprogramma. Door deze strategische samenwerking blijven we goed aangesloten op de laatste ontwikkelingen op het gebied van Learning & Development en zullen wij ons accreditatieprogramma blijvend op een hoog niveau kunnen aanbieden.

Henriette Kloots, eigenaresse van Pink Coat, zegt hierover: Ik ben mega trots! Als Pink Coat stellen we de opdrachtgever centraal en al jaren mogen we daarom fijn samenwerken met MapsTell. Onze samenwerking is altijd heel nauw geweest. Dat deze samenwerking nu omgezet wordt in een duurzaam samenwerkingscontract voor een periode van minstens drie jaar is voor ons heel goed nieuws. Dat betekent dat we als externe partij blijvend kunnen werken aan het opleidingshuis van MapsTell en dat we ook op langere termijn een verschil kunnen blijven maken. Dat is waar je als L&D consultancy partij uiteraard altijd naar streeft. En dat we dan mogen bijdragen aan een Begripvolle Wereld maakt het alleen nog maar mooier.